הנחיות לבקשת איוש משרה ארעית

שלב א' - העברת בקשה למשאבי אנוש

  1. ראש מנהל הפקולטה או מנהל היחידה יעביר בקשה מפורטת ומנומקת באמצעות טופס "בקשה למשרה ארעית" במייל למשאבי אנוש - עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת מערל משאבי אנוש מינהלי עם העתק לגב' שרית מוזס ולמתאמת הפקולטה או היחידה הרלוונטית (על פי חלוקת המתאמות ליחידות).
  2. במידה ואיוש המשרה הינו לצורך פרויקט ו/או תגבור, על הממונה לצרף אישור תקציבי.
  3. יש לשלוח את הבקשה מבעוד מועד.

שלב ב' - טיפול משאבי אנוש

  1. עם קבלת הטופס, משאבי אנוש יבחנו את הבקשה ובמידה שתאושר, יופנה מועמד ליחידה או לפקולטה לריאיון התאמה.
  2. במידה שהיחידה או הפקולטה תמצא את המועמד מתאים למשרה, פרטיו יועברו אל המתאמת הרלוונטית להמשך טיפול.
  3. רק לאחר ריאיון במשאבי אנוש ואישור העסקה על ידי משאבי אנוש - תחל ההעסקה.
  4. במידה שהמועמד אינו נמצא מתאים למשרה, יופנה מועמד אחר ליחידה או לפקולטה.

 

לשאלות ובירורים בנושא, ניתן לפנות לגב' שרית מוזס בטלפון 03-7384387, במייל bijobs@biu.ac.il, בפקס 03-7384112.