סגל אקדמי זוטר

1. מידע לסגל זוטר בדרגת עוזר הוראה כאן

2. מידע לסגל זוטר בדרגת אסיסטנט/ מדריך כאן

3. מידע לסגל הזוטר במסלול עמיתי הוראה כאן