מידע למועמד - מכרז חיצוני

מכרז חיצוני יפורסם במידה ולא נמצאו מועמדים מתאימים מקרב עובדי האוניברסיטה במסגרת מכרז פנימי.

מכרז חיצוני מיועד לציבור הרחב ובכללם עובדי האוניברסיטה שאינם זכאים לפנות למכרזים פנימיים או עובדים שלא הספיקו לפנות למכרז הפנימי.

מכרזים חיצוניים מפורסמים למשך שבועיים, ניתן להגיש מועמדות למכרז חיצוני בדף קריירה בר אילן ובנוסף, באחד מאתרי הדרושים באינטרנט.

במקרים מיוחדים ובאישור מנכ"ל יפורסם המכרז בעיתונות הכתובה.

בתקופת פרסום המכרז יועברו קורות החיים של הפונים ממשאבי אנוש לועדת המיון והבחירה לצורך מיון ובחינת המועמדים בהתאם לדרישות המכרז.

מועמדים מתאימים בלבד, העונים על דרישות הסף, יזומנו לראיונות במסגרת ועדת המיון והבחירה.

האוניברסיטה מעודדת גיוון תעסוקתי ומזמינה אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית ומועמדים עם מוגבלויות להגיש מועמדות.

האוניברסיטה רשאית להפנות מועמדים למבחני התאמה חיצוניים על פי שיקוליה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לשאלות ובירורים בנושא ניתן לפנות לרכזות משאבי אנוש