מידע למועמד - מכרז חיצוני

מכרז חיצוני יפורסם במידה ולא נמצאו מועמדים מתאימים מקרב עובדי האוניברסיטה במסגרת מכרז פנימי.

מכרז חיצוני מיועד לציבור הרחב ובכללם עובדי האוניברסיטה שאינם זכאים לפנות למכרזים פנימיים או עובדים שלא הספיקו לפנות למכרז הפנימי.

מכרזים חיצוניים מפורסמים למשך שבועיים באתר של מערך משאבי אנוש בלוח הדרושים ובנוסף, באחד מאתרי הדרושים באינטרנט.

במקרים מיוחדים ובאישור מנכ"ל יפורסם המכרז בעיתונות הכתובה.

ניתן להגיש מועמדות למכרז חיצוני במהלך התקופה בה מפורסם המכרז באמצעות אתר הדרושים בו מפורסם המכרז.

בסיום תקופת פרסום המכרז יועברו קורות החיים של הפונים ממשאבי אנוש לועדת המיון והבחירה לצורך מיון ובחינת המועמדים בהתאם לדרישות המכרז.

מועמדים מתאימים בלבד, העונים על דרישות הסף, יזומנו לראיונות במסגרת ועדת המיון והבחירה.

 

לשאלות ובירורים בנושא, ניתן לפנות לגב' איריס רובין בטלפון 03-5318534, במייל bijobs@biu.ac.il.