גב' רות מרדכי מדר

גב'
מדור: 
יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • טיפול פרטני בחברי הסגל בתחומי רווחה.
  • אחריות בנושא מחלה, לידה ופטירה.
  • טיפול בטקסים ואירועים לחברי סגל חדשים ולחברי סגל הפורשים לגימלאות וליווים.