גב' לירון נונה-מלכה

גב'
מדור: 
יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • אחריות וטיפול כולל בעובדים אקדמיים של היחידות הבאות: הפקולטה למדעים מדוייקים, הפקולטה להנדסה, לימודים בין תחומיים, הפקולטה למדעי החיים, הפקולטה למדעי היהדות והפקולטה למשפטים.
  • טיפול בנושא פטור משכ"ל לעובדים והחזר שכ"ל במכללות.