גב' מרינה סיליצקי

גב'
מדור: 
מדור כ"א מחקר
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • טיפול כולל בעובדים המועסקים לפי שעות מתקציבי מחקר משלב הקליטה עד סיום העסקה.