רכזת כ"א לפי שעות במדור כ"א מחקר

גב' מרינה סיליצקי

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: