חשבת שכר (מורים מן החוץ ועובדי שעות)

גב' לאה פרידמן

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: