עוזרת מנהלת יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי

גב' יעל סירי-מעודד

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: