רכזת כ"א עובדים מינהליים לפי שעות באגף משאבי אנוש

גב' שלומית מנור

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: