רכז כ"א לפי היקף משרה במדור כ"א מחקר

ד"ר אלי קון

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: