מרכזת מערך משאבי אנוש מינהלי ומשתמש מפתח

גב' ליבי אדן

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: