מנהלת יחידת משאבי אנוש סגל אקדמי

גב' מיכל יעקובסון

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: