גב' מיכל יעקובסון

גב'
מדור: 
מערך כ"א אקדמי
גב' מיכל יעקובסון
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • אחריות וטיפול כולל בעובד אקדמי ביחידות הבאות: מג"ל ומד"ל.
  • מרכזת הטיפול בנושא פטור משכ"ל לעובדים והחזר שכ"ל במכללות.  
  • אחראית בנושא שימועים, ניהול שבתון וגמולי תפקיד לחברי הסגל.
  • משתמש מפתח למערכת מיכלול מ"א אקדמי.