גב' שושי ליס

גב'
מדור: 
מדור נוכחות
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • טיפול בשאיבת נתונים משעוני נוכחות, הנפקת כרטיס נוכחות לעובד מנהלי והזנת ימי השתלמות לעובדים מנהליים במערכת הנוכחות.

  • אחריות הטיפול בעדכוני נוכחות של עובדי היחידות שלהלן: אגף הכספים, מערך הספריות והמידע, ועד עובדים, לשכת המשנה לנשיא, מכון לננו טכנולוגיה, רשות המחקר, לשכת סגן הנשיא למחקר, ברוקדייל, לשכת המנכ"ל, לשכת הנשיא, מערך לתוכניות ייעודיות, מרכז דהן, הוצאת ספרים, אגף תפעול, למידה מתוקשבת, רפואה, אגף שיווק, חבר הנאמנים, מרכז לוקשטיין, אגף תקשוב, לשכה משפטית, פתוח משאבים.