גב' לימור אברמוביץ

גב'
מדור: 
מדור נוכחות
גב' לימור אברמוביץ
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • ריכוז וטיפול בבקשות יציאה לחופשה, בהעדרות מפאת מחלה ובניכויים מהשכר לעובדים מנהליים.
  • אחריות על טיפול בעדכוני נוכחות של עובדי היחידות שלהלן: לשכת הרקטור, מזכירות אקדמית, סגן הרקטור, דיקאנט הסטודנטים, מנהל הסטודנטים, פקולטה למשפטים, פקולטה למדעי היהדות, פקולטה למדעי הרוח, המרכז לחקר המוח, היחידה ללימודים בין תחומיים, פקולטה למדעים מדויקיים, פקולטה להנדסה, פקולטה למדעי החברה, לשכת רב הקמפוס, מג"ל, מדרשה לנשים, שירותי ייעוץ לסטודנט ומרכז לוקשטיין.