גב' לימור אברמוביץ

גב'
מדור: 
מדור נוכחות
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • ריכוז וטיפול בבקשות יציאה לחופשה, בהעדרות מפאת מחלה ובניכויים מהשכר לעובדים מנהליים.
  • אחריות על טיפול בעדכוני נוכחות של עובדי היחידות שלהלן: מדעים מדוייקים, הנדסה, לשכת הרקטור, ביה"ס ללימודים מתקדמים, מדעי הרוח, משפטים, דיקאנט סטודנטים, מדעי היהדות, מינהל הסטודנטים, מעונות סטודנטים, מדעי החברה, לשכת רב הקמפוס, מכון גבוה לתורה, מדרשה לנשים, שירותי ייעוץ לסטודנט, מזכירות אקדמית, מדעי החיים, אופטימטריה, לשכת סגן הרקטור, בטחון, חקר המח, לימודים בין תחומיים.