רכזת בקרה ומעקב נוכחות עובדים

גב' לימור אברמוביץ

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: