גב' שלומית עמיר

גב'
מדור: 
מערך כ"א מינהלי
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 
  • סיוע מלא לעוזרת סמנכ"ל משאבי אנוש בכל תחומי עיסוקה וניהול המשרד
  • ריכוז וסיוע בכל הנוגע לתחום הטיפול בבקשות חופש המידע והעמדת מידע לציבור
  • ריכוז הטיפול בתחום עובדים עם מוגבלות
  • ריכוז הטיפול בתחום מניעת העסקת עברייני מין בארגון