מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני הדרכה ורווחה במשאבי אנוש

מר אוריאל רייך

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: