מנהלת יחידת נהלים ופרויקטים

גב' מיכל ריכטר

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: