מרכזת תחום תנאי עבודה במשאבי אנוש סגל מינהלי

גב' אירה מסלר

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: