חשבת שכר (סגל מנהלי)

גב' עפרה בוקסנבאום

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: