גב' עפרה בוקסנבאום

גב'
מדור: 
מחלקת שכר
תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: 
תיאור התפקיד : 

חשבת שכר (סגל מנהלי)