עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש והממונה על העמדת מידע לציבור

גב' נעה בן- דב

תפקיד: 
טלפון פנימי: 
טלפון חיצוני: 
פקס: 
דוא"ל : 
משרד: 
שעות קבלה: