הנחיות לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה-תשפ"ד

ב"ה, כג' בטבת תשפ"ד   

   4.1.2024

אל: ציבור העובדים

 

הנחיות לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה-תשפ"ד

זכאות ללימודים:

  • עובד/ת קבוע/ה.
  • עובד/ת מתקציב סגור המועסק/ת שנה לפחות באוניברסיטה בחוזה מיוחד.
  • עובד/ת זכאי/ת לצאת ללימודים לאחר שקיבל את המלצת הממונים ע"ג טופס הבקשה וכן אישור בכתב ממשאבי אנוש.

מכסת שעות הלימוד:

עובד/ת במשרה מלאה:
א. בלימודים שאין להם זיקה ישירה לתפקיד, יאושרו עד 4 ש"ש בלבד, כאשר שעתיים מתוכן יש להחזיר.
ב. בלימודים שיש להם זיקה ישירה לעיסוקו של העובד במחלקה, או כאשר זוהי שנת הלימודים האחרונה לתואר (בכפוף לאישור המחלקה בה הוא לומד), תחליט הועדה  לגבי  היקף הלימודים ומספר השעות שיש להחזיר.
עובד/ת במשרה חלקית – מספר שעות הלימוד יחסית להיקף המשרה.

החזר שעות:

עובד אשר יידרש להחזר שעות בגין לימודיו, ההחזר יתבצע בפועל או ינוכה מימי ההשתלמות או ממשכורתו/ה, ימי חופשתו/ה.
יש להקפיד ולמלא את הטופס המתאים לשנה הרלוונטית, טופס אשר לא ימולא כנדרש ובמלואו,  יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

http://hr-minhali.biu.ac.il את הטופס ניתן להוריד ממאגר הטפסים שבאתר אגף משאבי אנוש
limudim.bak@biu.ac.il את הטופס יש לסרוק  ולהעביר במייל לאגף משאבי אנוש
 
לתשומת לב: חל איסור לצאת ללימודים בשעות העבודה ללא קבלת אישור.
 
                                                                                                        בברכה,
                                                                                                     מאור פינקו
                                                                                              סמנכ"ל משאבי אנוש      
 
העתקים: לשכת המנכ"ל
              מר אריה גלעד, יו"ר ועד העובדים