הנחיות לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה-תשפ"א

זכאות ללימודים:

  • עובד/ת קבוע/ה
  • עובד/ת מתקציב סגור המועסק/ת 3 שנים לפחות באוניברסיטה בחוזה מיוחד.
  •  עובד/ת זכאי/ת לצאת ללימודים לאחר שקיבל את המלצת הממונים ע"ג טופס הבקשה וכן אישור בכתב ממשאבי אנוש.

מכסת שעות הלימוד:

  • עובד/ת במשרה מלאה:
    א. בלימודים שאין להם זיקה ישירה לתפקיד, יאושרו עד 4 ש"ש בלבד, כאשר שעתיים מתוכן יש    להחזיר.
    ב. בלימודים שיש להם זיקה ישירה לעיסוקו של העובד במחלקה, או כאשר זוהי שנת הלימודים האחרונה לתואר (בכפוף לאישור המחלקה בה הוא לומד), תחליט הועדה  לגבי  היקף הלימודים ומספר השעות שיש להחזיר.
  • עובד/ת במשרה חלקית מספר שעות הלימוד יחסית להיקף המשרה.

החזר שעות:

עובד אשר יידרש להחזר שעות בגין לימודיו, ההחזר יתבצע בפועל או ינוכה מימי ההשתלמות או ממשכורתו/ה, ימי חופשתו/ה.

יש להקפיד ולמלא את הטופס המתאים לשנה הרלוונטית, טופס אשר לא ימולא כנדרש ובמלואו,  יוחזר לעובד ויעכב את הטיפול בבקשה.

 

את הטופס ניתן להוריד מאתר מערך משאבי אנוש טופס בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה בשעות העבודה לשנה"ל תשפ"א

את הטופס יש לסרוק  ולהעביר  במייל למערך משאבי אנוש –  limudim.bak@biu.ac.il

 

את הבקשות יש להגיש לכל המאוחר עד ליום  חמישי כז' בתשרי תשפ"א (15/10/2020)

לתשומת לב: חל איסור לצאת ללימודים בשעות העבודה ללא קבלת אישור.

 

                                                                                  בברכה,

                                                                               מאור פינקו

                                                                        סמנכ"ל משאבי אנוש