הנחיות לאשור עבודה נוספת - תשפ"ד

הנחיות לאשור עבודה נוספת - תשפ"ד

עובד.ת מנהלי.ת שמועסק.ת מעל 75% משרה, המבקש.ת לעסוק בעבודה נוספת באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה,

נדרש.ת למלא טופס בקשה לעבודה נוספת מבעוד מועד (לא יאוחר מחודש לפני מועד תחילת העבודה המבוקש).

עובדים אשר להם אשור לעבודה נוספת נדרשים להגיש בקשה לחידוש האישור.

את הטופס יש לסרוק ולהעביר במייל גב' מיכל קייסי רכזת משאבי אנוש מינהלי באגף משאבי אנוש.