מינויים חדשים בסגל המנהלי אוקטובר - נובמבר 2017

/ערך משאבי אנוש מברך את העובדים החדשים ואת העובדים שהתמנו למשרות חדשות באוניברסיטה בברכת הצלחה ועשייה ברוכה.

להלן רשימת המינויים החדשים לחודשים אוקטובר - נובמבר  2017:

יחידה ארגונית

שם העובד

שם המשרה

תחילת תפקיד

גזברות מר יהודה מרגלית ראש מדור לתכנון אסטרטגי 01/10/2017
הפקולטה לרפואה ד"ר אלה מעוז אחראית מכשור מדעי ומחשוב 01/10/2017
הפקולטה לרפואה ד"ר להמן גלעד אחראי מעבדה בכ"מ 01/10/2017
המחלקה לכימיה ד"ר סבטלנה פורמן אחראית מעבדות הוראה שנה ב' 01/10/2017
ביה"ס לעבודה סוציאלית גב' ספקטור טורקניץ שרית מזכירה 15/10/2017
תולדות ישראל ויהדות בת זמננו גב' פזית גולדשטיין מזכירה 01/11/2017
מחלקת ביטחון ובטיחות גב' רוזנה סוכודולסקי ממונה בטיחות חומ"ס באגף התפעול 01/11/2017