מינויים חדשים בסגל המנהלי דצמבר 2019- ינואר 2020

מערך משאבי אנוש מברך את העובדים החדשים ואת העובדים שהתמנו למשרות חדשות באוניברסיטה בברכת הצלחה ועשייה ברוכה.

להלן רשימת המינויים החדשים לחודשים דצמבר 2019- ינואר 2020:

יחידה ארגונית

שם העובד

שם המשרה

תחילת תפקיד

היחידה לאנגלית שפה זרה אירית סגל מתאמת בשפה האנגלית 01/12/2019
המחלקה לכימיה חגית אביב אחראית מעבדה 01/12/2019
לשכת משנה לנשיא דפי קרמר פורר מנהלת גיוס ושיווק בבה"ס הבינלאומי 01/12/2019
המחלקה למדעי המחשב אורלי פוס רבינוביץ מתאמת אירועים וקשרי תעשיה 01/01/2020
אגף תפעול סיון עמרני מתאמת שירות במחלקת אחזקה 07/01/2020
המערך לתוכניות ייעודיות חיה ויסבורד מרכזת מינהלית בקמפוס החרדי 08/01/2020
המערך לתוכניות ייעודיות אורלי פפיסמדוב מרכזת מינהלית במדור לתוכניות מובנות ובמכינה הקדם אקדמית 08/01/2020
ביה"ס ללימודים מתקדמים אביגיל ארז מתאמת במדור לתואר שני 08/01/2020
המחלקה לבלשנות אנגלית שירה לישצ'ינקר מתאמת 08/01/2020
אגף תקשוב דרור פריגוזין ראש מחלקת תשתיות ותקשורת 12/01/2020
המחלקה למוזיקה שירה שעבן סגן מינהלי לראש המחלקה 14/01/2020
ביה"ס לחינוך חן גולן מתאמת לתואר שני 15/01/2020
הפקולטה למדעי החיים דור ערמי מתאם גיוס סטודנטים בתוכניות מיוחדות 15/01/2020
הפקולטה להנדסה דפנה חדד אסייג מתאמת גיוס סטודנטים 19/01/2020
מערך הספריות והמידע נרי'ה גונן ספרנית בספרית המחלקה ללימודי מידע 26/01/2020
הפקולטה למשפטים בת אל וקנין מתאמת 26/01/2020