הסדרת אישור כניסה לרכב

עובד מינהלי שמגיע לעבודתו עם רכב, זכאי לאישור כניסה לאוניברסיטה עבור רכבו.

להסדרת הנושא עליו לפנות לאתר של מדור חניה ותנועה.