ניהול כללי - מיומנויות ניהול

סוג פעילות: 
מטרה: 
קהל יעד: 
היקף: 
מועד: 
מבנה: 
מספר משתתפים: 
מיקום: 
מרצים: 
עלות ההשתתפות: 
נושאי הלימוד : 
מידע על הרשמה : 
מידע נוסף: