ריכוז תאריכי החגים והמועדים לשנת תשע"ח

ריכוז תאריכי החגים והמועדים לשנת תשע"ח

 

מועד יום בשבוע יום בחודש חל בתאריך פירוט
ערב ראש השנה ד' כ"ט באלול 20.9.17 שבתון
ראש השנה ה'-ו' א'-ב' בתשרי 21-22.9.17 חג
ערב יום כיפור ו' ט' בתשרי 29.9.17 שבתון
יום כיפור ש' י' בתשרי 30.9.17 חג
ערב סוכות ד' י"ד בתשרי 4.10.17 שבתון
סוכות ה' ט"ו בתשרי 5.10.17 חג
חוה"מ סוכות ו'-ג' ט"ז- כ' בתשרי 6-10.10.17 חוה"מ
הושענא רבה ד' כ"א בתשרי 11.10.17 חג
שמיני עצרת ושמחת תורה ה' כ"ב בתשרי 12.10.17 חג
ימי חנוכה ג'-ד' כ"ד בכסלו - ב' בטבת 12-20.12.17 * ימים מקוצרים
פורים ה' י"ד באדר 1.3.18 חג
ערב חג פסח ו' י"ד בניסן 30.3.18 שבתון
פסח ש' ט"ו בניסן 31.3.18 חג
חוה"מ פסח א'-ה' ט"ז-כ' בניסן 1-5.4.18 חוה"מ
שביעי של פסח ו' כ"א בניסן 6.4.18 חג
יום הזיכרון ד' ג' באייר 18.4.18 **שבתון
יום העצמאות ה' ד' באייר 19.4.18 חג
ערב חג שבועות ש' ה' בסיון 19.5.18 שבתון
שבועות א' ו' בסיון 20.5.18 חג
צום ט' באב א' י' באב 22.7.18 שבתון

* יום עבודה מקוצר בהתאם לפרטים שיפורסמו בלוח המודעות.

** שבתון- בניכוי חלקי מהחופשה בהתאם לפרטים שיפורסמו בלוח המודעות.