סיכום פעילויות הדרכה

קורס פיתוח מצוינות
תחילת דצמבר 2015 עד אמצע פברואר 2016
קורס חשיבה יצירתית
מתחילת דצמבר 2015 עד אמצע פברואר 2016
קורס הכנה לפרישה
15.12.15, 24.12.15, 29.12.15, 4.1.16 (סגל אקדמי), 5.1.16 (סגל מנהלי), 12.1.16, 19.1.16
סדנת שיפור השירות
31/12/2015-31/01/2016