קורס ניהול באקדמיה לראשי מחלקות ודיקנים חדשים לשנת תשפ"ג

המחלקה לפתוח ארגוני הדרכה ורווחה באגף משאבי אנוש בשיתוף רקטור האוניברסיטה קיימה קורס הכשרה ייעודי לדיקנים ולראשי המחלקות החדשים,

עם כניסתם לתפקיד, במטרה להעשיר את  סל הכלים העומד לרשותם, הן בפן הניהולי מקצועי והן בפן האישי והבין-אישי, מתוך רצון לתרום להצלחתם ולשם פיתוח

המחלקות עליהן הם מופקדים.

 

הנהלת האוניברסיטה רואה חשיבות רבה בתפקיד ראש המחלקה, כתפקיד ניהולי מורכב,  

שנמצא בצומת המשלב עשייה מדעית מחקרית וחדשנות אקדמית, לצד היבטים של

ניהול כח-אדם, תקציבים, פיתוח תוכניות, ועוד, בתנאים משתנים ודינמיים, תוך מתן  

שירות לאוכלוסיות  מגוונות ומתן מענה לאתגרים מתחדשים.

 

לקורס נקבעו מספר מטרות:

  • היכרות עם תכנים בעולם הניהול באקדמיה
  • היכרות עם תכנים ייחודיים בבר-אילן
  • הקניית סל כלים מקצועי בניהול
  • היכרות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בהנהלת האוניברסיטה
  • יצירת קבוצת עמיתים
  • למידה בנוגע למגמות התפתחות עתידיות של האוניברסיטה

 

הקורס התקיים לאורך ששה מפגשים בני יום, והתמקד בתכנים שונים להם נדרשים  

ראשי המחלקות  במסגרת תפקידם:

ניהול כח-אדם, ניהול תקציבים, שיווק וגיוס סטודנטים, שיפור ההוראה, חדשנות

אקדמית, היבטים משפטיים, אקדמיה ויזמות, קשרי מינהל ואקדמיה, ועוד.

בנוסף, התקיימו סדנאות בהן ניתנו כלים ניהוליים, כגון בניית חזון אישי ומחלקתי,

וכלים להתמודדות עם האתגרים השונים.

 

הקורס הועבר ע"י גורמים שונים מהנהלת האוניברסיטה, ושולבו בו פרופסורים

מהאוניברסיטה ומחוצה לה, בהקשרים רלוונטיים.

הקורס התקיים במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר, לקראת הכניסה לתפקיד,

והשתתפו בו 13 ראשי מחלקות ודיקנים חדשים.