מפגש הכשרה לראשי המחלקות האקדמיות – 29/12/22

מפגש הכשרה לראשי המחלקות האקדמיות – 29/12/22

 

כחלק מתוכנית ההכשרה השנתית לאנשי הסגל האקדמי קיימה המחלקה לפתוח ארגוני הדרכה ורווחה מפגש הכשרה לכלל ראשי המחלקות האקדמיים. המפגש, שהיה ראשון מסוגו לשנה זו, הוקדש לנושא: הנעת עובדים ועמיתים.

בסדנא נדונה המורכבות שבניהול אנשים שהם עמיתים אך אינם כפיפים.

המשתתפים למדו על השימוש במרכיבים שונים של הפסיכולוגיה החיובית לשם בניית החוסן האישי שלהם, כגון: אמוציות חיוביות שממלאות את האדם ומהוות מקור לחוסן, וכן תחושת משמעות, הנותנת סיפוק עמוק ומחזקת את הערך העצמי. אלה מהווים תנאי מקדמי להצלחה בניהול של מצבי קונפליקט עם אחרים.

הוצג מודל המטריה בניהול, לפיו מנהלי המחלקות מהווים את הגורם המגן, המווסת והמתווך בין דרישות הנהלת הארגון לבין העובדים, והאופן שבו המנהל בונה אקוסיסטם חיובי בסביבה המחלקתית, יוצר גבולות לשם מניעת שחיקה ומגן על אנשיו, באופן מכבד ואחראי.

בחלקו השני של המפגש נחלקו המשתתפים לקבוצות, בהם דנו באתגרים הקשים ביותר איתם מתמודד ראש המחלקה, ובדרכי ההתמודדות איתם.

הקבוצות דנו בפתרון האתגרים באמצעות שימוש בשיטת ה Feedforward , בה מתרחשת הצפת מידע וארגונו לאור התמודדות טובה בעבר בסיטואציה דומה.

בסוף התהליך הציגה כל קבוצה את ה DNA שלה להצלחה בהתמודדות עם האתגרים בנושא בו דנה.

 

בסדנא השתתפו 20 ראשי מחלקות מהפקולטות השונות.

הסדנא הועברה על ידי מומחית אקדמית בתחום הפסיכולוגיה החיובית שהיא גם יועצת ארגונית למנהלים.