מתאם/ת התואר הראשון ומזכיר/ת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

סוג משרה: 
היקף משרה: 
מספר משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
היחידה האירגונית: 
תאריך פרסום: 
תיאור התפקיד: 
כישורים נדרשים: 
הגשת מועמדות: