בחירת עובדים מנהליים מצטיינים - תשפ"ב

פרס העובד/ת המצטיינת מגלם בתוכו הכרה בעובדים המצוינים הקיימים בארגון, מגלם את הערכה להישגי העובדים ומוקיר את העובדים המצוינים

הקיימים בבר אילן,

את המצוינות המקצועית, המצוינות בשירות ובעבודת הצוות

 

לאחר פרסום "קול קורא" לעובדי הארגון ,תהליך בחירת המצטיינים הנו תהליך ארוך ודקדקני, בו נבחנו ונבחרו מיטב עובדינו.

הוגשו כ 280  המלצות לעובדים מצטיינים, אחרי עבודה מאומצת הועדה בחרה 12 עובדים  מצטיינים.

ברצוננו לברך את כלל המצטיינים ונקווה שנמשיך כך לעוד שנים רבות, להוות דוגמה אישית ולהיות שותפים ליצירה.

 

חברי ועדת המצטיינים הורכבה מנציגי הנהלת האוניברסיטה, חברי הועדה :

מר מאור פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש - יו"ר ועדה, עו"ד דרור פרנקל - היועץ המשפטי של האוניברסיטה, מר עופר שרגאי - סמנכ"ל תפעול, גב' פלורה בוטבגה - יו"ר ועד העובדים היוצאת, גב' בן משה שרית - ראש מנהל המערך לתוכניות ייעודיות, גב' מיה יונתי - ראש מנהל הפקולטה למדעי יהדות, גב' אירה מסלר-מרכזת תחום תנאי עבודה ומרכזת הועדה.