סדנת סיום תפקיד לראשי מחלקות

אגף משאבי אנוש, המחלקה לפתוח ארגוני הדרכה ורווחה ערך סדנת סיום תפקיד לראשי מחלקות.

 הסדנא יועדה לראשי וראשות מחלקות אקדמיים המסיימים את תפקידם בסוף שנת תשפ"ג

   הרציונל מאחורי הסדנא כלל שלושה היבטים:

כללים לשימור ידע ארגוני

למידה אישית וארגונית מהתפקיד של כלל המשתתפים והמשתתפות

חניכה ו"העברת מקל" נכונה התפקיד לרמ"ח הנכנס/ת

הסדנה כללה חלקים שונים-

  • שמור ידע ארגוני – ההרצאה ע"י פרופ' ג'ני ברונשטיין, ראש המחלקה למדעי המידע
  • תובנות ולמידה אישית – שיח-עומק פתוח על הממד האישי במילוי התפקיד בהנחיית מנהל המחלקה , אוריאל רייך
  • סדנא לניתוח תפקיד ולמידה ארגונית מעבודת ראש המחלקה, בהתייחס  לעבודת ראש המחלקה מול ממשקיו השונים – סיכום יתרונות, חסרונות
  • איומים והזדמנויות – הפקת לקחים מתוך הנ"ל ולמידה ארגונית להמשך.

    המשתתפים ציינו את חשיבות הסדנא ואת היותה משמעותית מאד עבורם.

ברצוננו להודות לכלל ראשי המחלקות על תפקידים המשמעותי והמקצועי שמוביל את האונ' קדימה!

תודה רבה

אגף משאבי אנוש, מחלקת פיתוח ארגוני הדרכה ורווחה