מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
אבל (ימי אבל)

עובד שנעדר מן העבודה בשל קיום חובת אבלות על פי דת או מנהג, זכאי לתשלום שכר עבודתו בהתאם לכללים שנקבעו בדין או בהסכמי עבודה החלים עליו ולא יותר משבעה ימים קלנדריים.

לתחילת העמוד
אובדן כושר עבודה

מצב שבו יכולת ההשתכרות של אדם נפגעת בעקבות תאונה או מחלה. במקרה זה ישנם מספר מקורות שנועדו לאפשר לעובד יכולת קיום, לעצמו ולמשפחתו, בהתאם להסדרים בחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו, תנאי ההסדר הפנסיוני החל על העובד וביטוחים רלוונטיים.

לתחילת העמוד
אחזקת רכב

תשלום חודשי קבוע המהווה השתתפות המעסיק בהוצאות רכב של העובד, שהיקפו נקבע לעובד בתנאי העסקתו (קילומטרים). החל מהיקף מסוים משתתף המעסיק באופן חלקי או מלא גם בהוצאות אגרת רישוי וביטוח של העובד, אחת לשנה. התשלומים הללו מותנים בקיומו של רכב בבעלות העובד, ברישיון נהיגה ובהצגת הוכחת תשלום.

לתחילת העמוד