מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
תאונת עבודה

תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

בנושא תשלום על תאונת עבודה ראה ערך דמי פגיעה

לתחילת העמוד
תוספת ותק

תוספת שכר המשולמת על פי הוותק שנצבר לעובד.

ראה ערך גרירת ותק

לתחילת העמוד
תוספת יוקר

תוספת שכר שנועדה לפצות את השכירים על השחיקה, שמקורה באינפלציה, הפוגעת בכוח הקניה של שכרם. תוספת יוקר נקבעת בהסכם קיבוצי, ומוחלת על כל השכירים במשק באמצעות צו הרחבה.

לתחילת העמוד
תוספת שהיה בדרגה

הינה תוספת שכר המשולמת לעובד אשר לא קודם בדרגה במשך פרק זמן מינימאלי כקבוע בהסכמים קיבוציים רלבנטיים, ככל שהם חלים. 

לתחילת העמוד
תיאום מס

תיאום מול רשויות המס בדבר גובה המס שעל עובד לשלם במקרה שיש לו הכנסה חייבת במס מיותר ממקור אחד. ניתן לבצע תיאום מס באמצעות הגשת דין וחשבון שנתי לפקיד השומה, או לקבל ממס הכנסה אישור עבור המעסיק בדבר גובה המס שעליו לנכות לעובד מדי חודש.

לתחילת העמוד
תיאור עיסוק

נתונים אודות תפקיד או משרה, הגדרת מטלות ואחריות במסגרתם וכן הגדרת הכישורים הנדרשים לביצועם. בתיאור העיסוק נכללות דרישות כגון: השכלה, ניסיון מקצועי ותכונות אישיות כגון: תקשורת בינאישית ברמה נאותה, יכולת תפקוד בתנאי עומס וכיוצ"ב.

לתחילת העמוד
תקופת ניסיון

התקופה הראשונה לעבודתו של העובד בתפקיד במהלכה נבחנת התאמתו לתפקידו. משך תקופת הניסיון משתנה לפי כללי מקום העבודה ונהליו, הסכם עם העובד או הדין.

לתחילת העמוד
תקן

משרה שנמצאת בבסיס התקציב של המוסד.

לתחילת העמוד
תשלום בגין שעות נוספות

עובד שחוק שעות העבודה והמנוחה חל עליו, שעבד מעבר למכסת העבודה היומית או השבועית על פי חוק, לפי דרישת הממונים או באישורם זכאי לקבל גמול עבור שעות נוספות בהתאם להסדר הנהוג בארגון. לעיתים בין הצדדים ליחסי עבודה נקבע הסדר שעות עבודה המשפיע על אופן ביצוע תחשיב גמול השעות הנוספות (למשל חישוב חודשי).

לתחילת העמוד