מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
פגיעה בעבודה

ראה ערך דמי פגיעה

לתחילת העמוד
פדיון חופשה

סכום המשולם לעובד שסיים את עבודתו כנגד יתרת ימי החופשה המגיעה לו ושטרם ניתנה לו עד ליום שחדל לעבוד. פדיון החופשה הוא בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משולמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד.

לתחילת העמוד
פיצויי פיטורים

תשלום לו זכאי עובד שהועסק מעל שנה ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר. על פי חוק פיצויי פיטורים קיימות נסיבות בהן יראו בהתפטרות כאילו היתה פיטורים באופן המזכה את העובד בפיצויי פיטורים גם אם לא פוטר על ידי מעסיקו.

לתחילת העמוד
פנסיה

ראה ערך קצבת פנסיה

לתחילת העמוד
פנסיית נכות

קצבה המשולמת לעובד עקב אבדן כושר עבודה.

לתחילת העמוד