מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
רפואה תעסוקתית

תחום התמחות ברפואה שמטרתו לבדוק אם עובד כשיר מבחינה רפואית לבצע את תפקידו, אם הוא כשיר באופן חלקי לביצוע תפקידו ולהגדיר מה הוא מסוגל לעשות. כך למשל – רופא תעסוקתי יכול להורות שיש לצמצם משרה של עובד או להתאים את תנאי העבודה. הכול במטרה להבטיח שמירה על בריאות העובדים ויצירת תנאי עבודה בטוחים. ההמלצות יכולות להינתן לבקשת עובד או לבקשת מעסיק.

לתחילת העמוד