מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
קביעות

ראה ערך עובד קבוע

לתחילת העמוד
קופת גמל

קופה המשמשת להפקדת כספים לחיסכון לטווח בינוני או ארוך. העמית בקופת הגמל זכאי לקבל את הכספים שהפקיד בעת קרות אירוע מזכה בהתאם לתקנונה של קופת הגמל ולהוראות הדין, למשל בעת פרישתו מעבודה, הגעתו לגיל מתאים, נכות ועוד.

לתחילת העמוד
קצבת פנסיה

תשלום חודשי המשולם לעובד לאחר פרישתו מהעבודה (או לשאריו לאחר מותו של העובד או הפורש חו"ח), על פי זכויות שצבר העובד בתקופת עבודתו ועל פי תקנוני הגוף המשלם (תקנון קרן הפנסיה, תקנון קופת הביטוח, תקנון המעסיק במקרה של פנסיה תקציבית וכיוצ"ב).

לתחילת העמוד
קצובת אש''ל

עובד הנדרש לצאת בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הקבוע יהיה זכאי לתשלום קצובת אש"ל (אוכל, שתיה, לינה) בהתאם לתעריף הנקבע בהסכמי עבודה. החזר ההוצאות מתייחס להוצאות כספיות שהוא נדרש להוציא על מזון ולינה בעקבות עבודתו ובמסגרתה. ההוצאות מתייחסות לארוחות בוקר, צהריים או ערב, בנסיבות המצדיקות את התשלום לפי זמני שהייתו ומהות העיסוק של העובד.

לתחילת העמוד
קצובת ביגוד

תשלום המשמש להחזר הוצאותיו של העובד לרכישת ביגוד המשמש אותו בעבודתו. התשלום ניתן לעובד פעם אחת בשנה בהתאם להסכמי עבודה.

לתחילת העמוד
קרן השתלמות

קופת חיסכון שמופרשים אליה כספים על ידי המעסיק וכן משכרו של העובד על פי ההסכם בין הצדדים. ההפרשות לקרן ההשתלמות מקנות פטור ממס לאחר שלוש שנים ממועד תחילת ההפרשות לקרן אם משיכת הכספים נועדה לצורך השתלמות או לימודים או לאחר שש שנים מתחילת ההפרשות לקרן לכל מטרה, או לאחר שלוש שנים אם העובד הגיע לגיל פרישה, וזאת עד לתקרת שכר חודשי הנקבעת מפעם לפעם.

לתחילת העמוד
קרן ימי מחלה

קרן שמטרתה לתרום ימי מחלה לעובד שחלה וניצל את כל יתרת ימי המחלה העומדים לזכותו. ימי המחלה בקרן נתרמים על ידי העובדים.

לתחילת העמוד