מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
דמי הבראה

תשלום חד שנתי הנועד לצרכי נופש של העובד בהתאם להסכמים והכללים הנהוגים בארגון. התשלום הינו בהתאם לדין ולהסכמי העבודה.

לתחילת העמוד
דמי חגים

תשלום המשולם בגין היעדרות בחגים על פי הכללים הקבועים בדין. פירוט היעדרויות בחגים בקישור המצורף.

לתחילת העמוד
דמי טיפול

בתלוש שכר, שימו לב לסימן מינוס, לא מדובר על גבייה, אלא  מזוכה במס על הסכום שרשום (סכום חלקי של המס ארגון).

 

לתחילת העמוד
דמי לידה

סכום המשולם על ידי המוסד לביטוח הלאומי לאם או לאב עובדים שיצאו לחופשת לידה כהגדרתה בחוק אשר נועד לפצות על אובדן שכר או הכנסה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק.

לתחילת העמוד
דמי מחלה

דמי מחלה הם תשלום המשולם לעובד הנעדר מהעבודה מפאת מחלתו או מחלה של קרוב משפחה (בן זוג, הורה או ילד), בהתאם ליתרת ימי המחלה העומדים לזכותו ועל פי הכללים הקבועים בהוראות הדין או הסכמים אחרים במקום העבודה. 

על עובד הנעדר מפאת מחלתו או מפאת מחלת ילדו או בן זוגו או הורה להמציא אישורים רפואיים בהתאם. במקרה של היעדרות עובד מפאת מחלת בן משפחה יש להמציא טפסים כמפורט בהוראות הנהלה.

לתחילת העמוד
דמי פגיעה

תשלום המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, כפיצוי על אובדן שכר שנגרם כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע. על מנת לקבל דמי פגיעה על עובד הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי.

תשלום דמי הפגיעה ניתן לכל היותר על היעדרות של 91 ימים הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

 

לתחילת העמוד
דרגה ודירוג מקצועי

דירוגו המקצועי של העובד נקבע על פי השכלתו ועיסוקו. לכל דירוג מקצועי סולם דרגות שכר. במגזר הציבורי מקובלים בין היתר הדירוגים המקצועיים הבאים: דירוג מהנדסים, טכנאים, מח"ר, בכ"מ ומעו"ף (דירוג מנהלי).

לתחילת העמוד