מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
מועמדות למשרה

סטאטוס זה נוצר עם יצירת הקשר הראשוני בין המועמד למעסיק ויכול להסתיים בקבלתו למשרה או דחייתו.

לתחילת העמוד
מחלה

ראה ערך דמי מחלה

ראה ערך חופשה מחלה

ראה ערך קרן ימי מחלה

לתחילת העמוד
מחלת מקצוע

מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות הביטוח הלאומי שעובד חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו.

לתחילת העמוד
מילוי מקום

איוש משרה באופן זמני בהיעדרו של עובד אחר שמאייש את המשרה.

לתחילת העמוד
מינוי

מינוי העובד לתפקיד בארגון. בדרך כלל לעובד יש מינוי אחד, אך ייתכן מצב שבו העובד מאייש יותר ממשרה אחת.

לתחילת העמוד
מכרז (מודעת דרושים לאיוש משרה)

פרסום הודעה על משרה פנויה שניתן להגיש אליה מועמדות ובה מפורטים תיאור התפקיד והיקפו והכישורים הנדרשים לתפקיד.
הליך המכרז נועד להבטיח שוויון הזדמנויות למתמודדים על המשרה ובחירת המועמד שתואם את דרישות התפקיד.

לתחילת העמוד
מס ארגון

ראה ערך דמי טיפול מקצועי ארגוני

כל עובד מנהלי באוניברסיטה משלם מס ארגון.  תשלום להסתדרות על כך שהאוניברסיטה היא חלק מההסתדרות.

 

לתחילת העמוד
מתנדב

אדם המבקש לסייע לארגון ללא שכר או תמורה כלשהי. בין המתנדב לבין הארגון לא ישררו יחסי עובד מעסיק. הארגון לא ישלם למתנדב תמורה כלשהי בגין הסיוע.

לתחילת העמוד