מילון משאבי אנוש

המילון כולל הסברים למושגים מעולם העבודה. פירוט מלא בדבר זכויות העובדים ניתן למצוא בדינים השונים, בהסכמי עבודה ובנהלים השונים.

המילון מיועד לגברים ונשים כאחד, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר.

א (4) | ב (2) | ג (3) | ד (7) | ה (12) | ו (1) | ח (9) | ל (1) | מ (8) | נ (2) | ע (3) | פ (5) | ק (7) | ר (1) | ש (5) | ת (9)
וועד עובדים

נציגות העובדים במקום העבודה.

לכל עובד זכות להיות חבר בוועד העובדים או לפעול למען התארגנות בוועד עובדים. עיסוקו של הוועד הינו ברווחת העובדים, למשל ייצוג העובדים בפני ההנהלה או האיגוד המקצועי, פעולות תרבות, קניות מוזלות ורכישת ביטוחים שונים. לצורך חברות בוועד נדרשת הצטרפות של העובד ותשלום דמי וועד. המעסיק רשאי לנכות דמי וועד משכרם של העובדים החברים בו, ולהעבירם לוועד.

 

לתחילת העמוד